Relationen med mamma följer dig hela livet

Det finns knappt någon relation som är så viktig som den du har med din mamma. Det är din mamma som bär dig och som sedan föder fram dig, ammar och sköter om dig. Ingen kan ersätta en mamma och den som i unga år förlorar sin mamma söker ofta hela livet efter en förklaring, en ersättare eller någon som kan berätta varför det blev som det blev. Oavsett om du har en bra eller dålig relation med din mamma påverkar den dig och dina övriga relationer med både partner, vänner och kollegor livet ut.
Mammans roll inom psykologin

Redan de tidiga psykologerna betraktade mamman som en central figur inom terapin och den enskilda individens liv och utveckling. Sigmund Freud behandlade den komplicerade relationen till mamman i sin teori Oidipuskomplex, och den något mer moderna familjeterapeuten Jesper Juul pratar om mamman och barnets relation i förhållande till självkänsla och självförtroende hos barnet i vuxen ålder. Det står dock klart inom de flesta terapeutiska inriktningar att den relation och känsla som förknippas med modern ofta präglar stora delar av vår personliga utveckling och våra relationer som vuxna. En komplicerad eller obearbetad modersrelation kan därför vara en blockering i livet som du kan behöva lösa upp genom terapisamtal av något slag.

Grown woman with her old mother.

Grown woman with her old mother.

 

Prata med din mamma innan det är för sent

Det finns vissa saker som man inte gärna pratar med sin mamma om, som till exempel sexleksaker. Men det mesta utom hennes och ditt eget sexliv går det ofta att prata om, och det kan finns en poäng med att ta upp viktiga saker innan det blir för sent. Man vet aldrig hur livet rullar vidare, vad som väntar runt hörnet. Vänta därför inte med att ställa de där frågorna du vill ha svar på, utan ta chansen medan du har den. Speciellt när du själv blir förälder blir detta viktigt, då det kan finnas en trygghet i att veta hur mamma gjorde när du var liten, vilka problem hon hade och hur hon löste det. Glöm inte heller att berätta för din mamma att du älskar henne, även om ni har haft era problem och stridigheter. En mamma är alltid en mamma.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *