Starkare moderskärlek för sjuka barn

Alla föräldrar kan ibland bli överbeskyddande, men kanske allra mest de vars barn är sjuka på något sätt. Man kan känna en extra beskyddarinstinkt, dels för att skydda barnet mot själva sjukdomen, men ofta även mot samhällets reaktioner. Det kan vara svårt att hantera omgivningens oro, eller ännu värre om den är dömande på något sätt. Det kan handla om allt från barn som tvingas ha sond för att de inte äter, barn som ...Läs mer

Pjäsen Moderskärlek

Strindberg har beskrivit moderskärleken på sitt typiskt kärva och rättframma språk i pjäsen Moderskärlek. Dramat utspelar sig på en ...Läs mer

Mors Dag

Mors Dag är en kommersiell högtid och i Sverige inträffar den under den sista söndagen i maj varje år. ...Läs mer