Moderkärlek på liv och död: Munchausen by proxy

Fortplantningen är vår biologiska uppgift. Under graviditeten känner modern fostret växa. Efter förlossningen så ligger det ett litet knyte som behöver värme och beskydd. Men ibland kan nyblivna mödrar inte hantera separationsångesten när navelsträngen klipps. Det kan vara överväldigande att se sitt barn bli en egen individ.

Munchausen by proxy

Munchahusen syndrom heter det när en person låtsas lida av ett sjukdomstillstånd för att få hjälp. Men Munchausen by proxy heter det när person gör någon annan sjuk, och låtsas komma till undersättning. Detta syndrom är vanligast bland mödrar och är en psykisk störning, som ibland kan orsaka dödsfall. M.B.P är extremt svårdiagnostiserat och går ofta obemärkt förbi. Ett vanligt mönster är dock att mamman kommer in med ett sjukt barn till akuten och att läkarna inte kan komma underfund med orsaken till sjukdomen. Oftast är symtomen spridda och svårlästa. Detta beror på att det patologiska tillståndet som barnet befinner sig i är fabricerat. Mamman har gjort sitt barn sjukt.

Mamman är sedan oerhört engagerad i sitt barns tillfrisknande (helt naturligt) och vårdar gärna barnet själv. Hon kan även uttrycka en motvilja till att ta emot utomstående vård, fast hon exempelvis åkt till sjukhuset på eget bevåg. Mamman känner en stark kärlek till sitt barn som kan yttra sig i dyra gåvor från peak performance, men kärleken slår över till ett kontrollbehov. Det känns tryggare att barnet ligger till sängs, där mamman kan känna sig behövd.

Ett av de mest talande symtomen för M.B.P är när ett barn tillfrisknar när hen inte är nära sin vårdare – det vill säga sin mamma, i det här fallet.

Orsak och konsekvens


Munchausen by proxy är ett psykiskt sjukdomstillstånd som är relativt ovanligt.

I Sverige upptäcks bara 3-10 stycken fall per år, ungefär.

Orsaken är fortfarande oklar. Men det brukar oftast handla om empatistörningar, föräldrakomplex, traumatisering och kontrollbehov. Det är oftast personer som förövrigt har ett välfungerande liv, med funktionella relationer. Man kan tala om en påtryckning av samhället, där ”Supermamman” är en komplex karaktär som jonglerar allt ifrån jobb, barn och partner.

Människan gillar att känna sig omtyckt och behövd. När ett barn föds så bryts en nio månars lång kroppslig kontakt och modern och barnet måste lära känna varandra på nytt. Helt plötsligt så är den som växte inom mamman, en egen individ. Det kan medföra en rädsla för att bli lämnad och irrelevant.

Munchahusen by proxy har ett antal dödsfall i sin sjukdomshistoria och begreppet på diagnosen kom inte till förrns 1977, även om symtomen är mycket äldre än så. Oftast så utvecklar modern symtomen under barnets yngre år. Och ibland avtar det. Men barnet kan lämnas med psykiska och fysiska men för livet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *