Starkare moderskärlek för sjuka barn

Alla föräldrar kan ibland bli överbeskyddande, men kanske allra mest de vars barn är sjuka på något sätt. Man kan känna en extra beskyddarinstinkt, dels för att skydda barnet mot själva sjukdomen, men ofta även mot samhällets reaktioner. Det kan vara svårt att hantera omgivningens oro, eller ännu värre om den är dömande på något sätt. Det kan handla om allt från barn som tvingas ha sond för att de inte äter, barn som har tappat håret till följd av cytostatikabehandling eller barn som har hudsjukdomar av olika slag, vilket kan ge upphov till många blickar från nyfikna och oroliga personer i ens omgivning

Visa barnen att de duger som de är

För att ge barnet en trygg uppväxt och göra så att det trivs med sig själv, kan det då vara extra viktigt att som mamma eller pappa visa att man älskar det minst lika mycket som ens friska syskon. Det är också viktigt att man visar för omgivningen att barnet är älskat för den det är och har precis samma rätt som alla andra att existera, eftersom det sätter tonen för hur resten av samhället behandlar barnet. att födas med en sällsynt hudsjukdom, är naturligtvis inget man önskar sig. Det kan leda till stor osäkerhet och dåligt självförtroende, eftersom det ofta är svårt att dölja för omgivningen att man är annorlunda. Ett exempel är sjukdomen melanocytär nevös, vilket är en sjukdom som ger ovanligt många stora leverfläckar. För att undvika att barnet får dålig självkänsla är det viktigt att från början redan när barnet är mycket litet bygga grunden för hur hen kommer tänka och prata om sig själv, genom att ge det all kärlek det förtjänar och visa att det duger som det är.

Träffa andra i samma situation

Det kan sammanfattningsvis vara svårt att som barn stå emot samhällets reaktioner på att man är sjuk . Föräldrarnas reaktioner och beteende är till stor del avgörande för hur barnet hanterar detta senare i livet. Det är viktigt att på alla sätt hjälpa barnet att våga stå upp för sig självt och vara stolt för den det är. Detta kan till stor del uppnås med att visa det kärlet. Ett annat sätt att få barnet att känna sig tryggt i sig själv kan vara att träffa andra familjer med barn som har samma sjukdom. På så vis kan barnet få känna att det inte är ensamt utan att det finns fler som är som det. Dessutom kan föräldrarna få stöd och insikter, och beroende på sjukdomen kanske även råd och tips på behandlingar. Det finns ofta föreningar som ordnar träffar, läger och dylikt för barn och familjer med olika sjukdomar. Ibland finns det även möjlighet för syskonen att få lite extra aktiviteter, vilket kan vara viktigt så syskon ofta hamnar i skymundan då ett av barnen är sjukt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *