Mors Dag


Mors Dag är en kommersiell högtid och i Sverige inträffar den under den sista söndagen i maj varje år. Under Mors Dag firar och hedrar barn sina mödrar, och passar på att visa dem lite extra Cecilia_Baath-Holmberguppskattning. Ett besök, fika eller presenter är vanligt förekommande, även om inte alla firar dagen. I Sverige är det vanligt att man hissar flaggan men det är inte en allmän flaggdag. I Finland däremot räknas Mors Dag som allmän flaggdag.

Mors Dag kom till 1905 i Philadelphia. Initiativtagaren var en amerikansk kvinna vid namn Anna Jarvis som ville hedra minnet av sin mor som hade gått bort ett år tidigare. 10 maj 1908 hölls en gudstjänst där man fokuserade på det fjärde budordet och moderskärlek. Firandet spreds sen vidare till resten av USA och 1914 blev dagen en officiell helgdag. Mors Dag tog sedan resan över Atlanten, först till Storbritannien och sedan vidare till oss i Skandinavien. I Sverige firads Mors Dag första gången 1919. Den svenska initiativtagerskan hette Cecilia Bååth-Holmberg, en svensk författare som levde fram till 1920.

Olika varianter av Mors Dag har firats på flera håll i världen, även om det inte skett på ett så kommersiellt vis som det gör idag. I flera afrikanska länder exempelvis har man idag kopierat det brittiska firandet av Mors Dag, även om man firade mödrarna långt innan de brittiska koloniernas inträde på kontinenten.

Det är dock inte alla som vill fira Mors Dag. Kritiska röster gör sig ibland hörda att det endast är ett kommersiellt jippo med syfte att handeln ska tjäna mera pengar. Det kritiseras även, liksom andra dagar som Alla Hjärtans Dag, att man ska visa kärlek, omtanke och uppskattning under alla årets dagar och inte bara på en påtvingad dag. Personer som inte har en närvarande mamma, där en mor gått bort eller som har problem i relationen till sin mor eller en mor till sina barn kan uppleva Mors Dag och uppmärksamheten kring dagen som påfrestande. Då kan det vara jobbigt att bli påmind eller att se andra människors hyllningar till sina mödrar. I det stora hela är det dock en uppskattad dag för de som väljer att fira.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *