Hur knyter man starka band mellan mamma och barn?

Bandet mellan det lilla barnet och dess föräldrar är naturligt. Det är bara i vissa situationer, när problem uppstått, som banden försvagas så mycket att det blir besvärligt. I många familjer strävar man efter så starka band som det bara är möjligt och då finns det också en del saker man kan göra för att uppnå det. för äldre barn är det viktigt att frigöra sig från föräldrarna, samtidigt vill man ha kvar banden. Det är inte helt lätt att uppnå en bra balans. I den här texten ska vi ge några tips där fokus ligger på mammans relation till barnen.

Ta hjälp av teknik

En tråkig situation som drabbar ganska många familjer är förlossningsdepression hos modern. Graviditet och förlossning är så pass omvälvande händelser att de kan sätta psykologiska spår. Inte minst i samhällen där man förväntas vara perfekt och helt uppfylld av moderskänslor i samband med att familjen får tillökning. I det läget kan det hjälpa om mamman får möjlighet att fullt ut tillgodose sitt eget behov av mat och sömn. Det leder till en bättre relation till barnet. Modern teknologi är ett hjälpmedel idag när fysiska avstånd försvarar kontakten mellan barn och deras föräldrar. Några minuters samtal online med kameran på kan göra stor skillnad många gånger.

Amning och kroppskontakt

Amning gynnar banden mellan modern och barnet. Det är vetenskapligt bevisat. När man inte vill eller kan amma är kroppskontakt ofta ett bra substitut. Det kan handla om att man satsar på att sova tillsammans med sitt barn eller om att man bär barnet så mycket som möjligt i sjal, istället för att använda barnvagn. Barn måste bli sedda. Ett tips till både mammor och pappor är att söka ögonkontakt så ofta som möjligt. När det gäller äldre barn gäller det ofta att organisera familjelivet på ett sådant sätt att banden upprätthålls. Familjens medlemmar måste göra saker tillsammans på en regelbunden basis. Måltider är något som man brukar kunna planera så att alla i familjen får något att enas kring.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *