Moderskärlek och forskning


Både hos människor och i djurvärlden är moderskärleken någonting unikt. Något starkt. Det handlar om relationen till den egna avkomman men även om otroligt starka drifter. Drifter som

Tired young mother napping in a rocking chair with her baby sleeping in her lap.

talar om att man måste beskydda till varje pris. En moder kan göra nästan vad som helst för sitt barns skull. Det finns mängder av historier där kärleken till sitt barn har gett kvinnan krafter att genomföra stordåd. Saker som nästan kan uppfattas som omöjligt. Instinkten att skydda barnet har gett styrka till kvinnan som hon egentligen inte har. Vad kommer den här styrkan ifrån?

Det finns mängder av forskning som belyser fenomenet moderskärlek. Kunskapen blir aldrig mättad inom något forskningsområde, inte heller detta, och nya frågeställningar och infallsvinklar kommer hela tiden. Men de mest centrala delarna handlar bland annat om vilka funktioner som får en mamma att agera på olika sätt av kärlek till sitt barn. Det finns även undantag, där man ser att en mammas agerande skiljer sig från den traditionella modersinstinkten och där barnet blir övergivet eller illa behandlat. Även detta är föremål för forskning och vilka funktioner hos människan som får henne att välja något annat framför sitt barn. De psykologiska faktorerna kan delas in i olika områden, exempelvis biologiska, sociala, psykosociala, kognitiva och så vidare. Det kan

Complete beginner roller skating, her father helping her

även finnas psykisk sjukdom och/eller missbruk som ligger till grund för olika typer av agerande och normbrytande beteenden.

Men som helhet så finns det en vedertagen uppfattning att en moders kärlek till sitt barn övervinner allt, och att hon väljer att ge kärlek och beskydda sitt barn framför allting annat. Till och med sig själv. Det spelar ingen roll om du är hungrig, trött av sömnbrist, har nageltrång och inte hunnit duscha på länge. Som mor prioriterar du att ta hand om ditt barn först. Sen dig själv, kanske. Många är de mödrar som vittnar om att de tveklöst skulle välja att offra sig själva om det krävdes för att skydda sina barn. Om det så beror på ren och skär kärlek, eller naturens sätt att säkra artens överlevnad, det är kanske en fråga för filosofin.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *